دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است!
اینجا گم که مى شوى
به جاى اینکه دنبالت بگردند فراموشت مى کنند.
:)

لوگوي وبلاگ دل

بعضی وقت ها اسیر میشی میان جمعی از کلمات که نه گفته میشن نه شنیده ...اون وقته که باید خودت باشی و خودت :)


+یکم تلاش میخواد تا برای خودمم نقش بازی کنم :)

  • asra ツ..