دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است!
اینجا گم که مى شوى
به جاى اینکه دنبالت بگردند فراموشت مى کنند.
:)

لوگوي وبلاگ دل

دلم یک پاییز میخواد با هوای ابری با تمام غم هایش که پتو رو تا زیر گلو بکشم و و بخوابم و به هیچ چیزی فکر نکنم همین و بس+ بعضی وقتا رو میارم به چیز هایی که ازش متنفرم:)

  • asra ツ..