دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است!
اینجا گم که مى شوى
به جاى اینکه دنبالت بگردند فراموشت مى کنند.
:)

لوگوي وبلاگ دل

از خستگی و کوفتگی که بگذریم هرچند هم گذشتنی و قابل چشم پوشی نیستن که با همه این ها این یک ساعت تب کردن و یک ساعت عین بید به خود لرزیدن دارد پدر از روزگارمان در می آورد... حالا که این ها هیچ خواب رو چیکار کنم که انگار خواب توی چشمام خوابیده :(
  • asra ツ..