دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است!
اینجا گم که مى شوى
به جاى اینکه دنبالت بگردند فراموشت مى کنند.
:)

لوگوي وبلاگ دل

+دارم میمیرم

_غلط میکنی

+ تب دارم دارو هم ندارم

_ بگو بگیرن بیارن

+ الان سه روزه تب دارم

_ سه روزه تب داری چیزی نگرفتی؟

+ نه گفتم خودش خوب میشه

_ غلط کردی از خودت تز صادر کردی

+:|


+ تب داشتین مثل من باشین و دوتا لحافم بکشین روتون و بخوابین:|... فکر کنم آخرای عمرمه

  • asra ツ..