دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است!
اینجا گم که مى شوى
به جاى اینکه دنبالت بگردند فراموشت مى کنند.
:)

لوگوي وبلاگ دل
هوایت می زند بر سر،


دلم دیوانه می گردد!


چه عطری در هوایت هست؟!


نمیدانم...نمیدانم...
#مولانا

  • asra ツ..