دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

در زمستان هم اگر بخندی درخت انارم شکوفه می دهد ツ

دلツ

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است!
اینجا گم که مى شوى
به جاى اینکه دنبالت بگردند فراموشت مى کنند.
:)

لوگوي وبلاگ دل

الان میدونم بعد خوندن این پست میاین میگین یا حداقل تو دلتون میگین مگه آدم با باباش دعواش میشه؟ تازه حالا دعواشم شد بیاد قهر کنه؟ برای این حرفتون که چه بیاین کامنت بذارین بگین و یا چه بیاین تو دلتون بگین باید بگم اصلا و به هیچ وجه به کسی مربوط نمیشه بابای خودمه دلم خواسته دعوا کنم بعدش قهر کنم همین و بس...


امروز که سر یه کارت مزخرف باهاش دعوام شد و من گفتم بابام گفت ... بابام گفت من گفتم ... آخر سر گذاشت و رفت و من هم زدم زیر گریه و تصمیم گرفتم که کاملا قهر باشم ... که وقتی اومد خونه ... منم طبق معمول پشت سیستم بودم و با خودم گفتم خب لابد اونم قهر کرده بزار من محکم تر قهر کنم ... که یدفعه دیدم بغلم کرد و گفت تو با من قهر کردی آره ؟ از اونجایی که هر وقت قهر کنم و یکی بخواد آشتی کنه میگم ولم کن من آشتی نمیکنم برو کنار ها ...اما تا خواستم اینا رو بگم خندشو دیدم ... گفتم نه قهر نکردم  که کی گفته ؟؟!! ...بعد دوتا ماچم کرد و گفت یه بارم قهر کنی من میدونمو تو ها و محکم زد پشتم که جای تک تک اعضای داخلی بدن رو احساس کردم که از جاشون تکون خودن و گفتن آخ چی بود این؟ خلاصه آشتی کردیم اما من با این درد پشتم چیکار کنم؟!! کجا دیدین بعد آشتی کردن بزنن آخه ... یکمم بالاتر بود خورده بود پس گردنم :|

  • asra ツ..